Amerikan Eğitim Sisteminin Temeli ve Massachusetts Ortaöğretim Yasası


Massachusetts Eyalet Meclisi  1827 Ocak ayı oturumunda almış olduğu  kararlarla birlikte Birleşik Devlette eğitim sisteminin temel doktrinlerini oluşturan Orta Öğretim yasası hayata geçirilmiştir. Her ne kadar zamanla ihtiyaçlara göre eklemeler-çıkarmalar yapılsa da asıl taşıyıcı kolanları ayaktadır.

Amerika gibi koloni bir devletin bu yıllarda eğitim alanında yaşamış olduğu bu gelişme Amerikan tarihi adına oldukça önemli bir adımdır. Günümüzde gelişmişliğin halen en büyük göstergesi eğitim olmakla birlikte ülkelerin eğitime ayırdıkları bütçe de diğer bir göstergedir.


Daha sonraki yıllarda Amerika ülke olarak önemli sıçramalar yapmıştır. 20. yüzyılın başlarında artık dünya sahnesinde yer alabilecek bir olgunluğa kavuşmuştur. Kurumlarıyla gelişmiş teknolojisi ve diğer unsurlarıyla her açıdan yeterli bir donanıma sahiptir.Massachusetts Ortaöğretim Yasası -Massachusetts Eyalet MeclisiYasalaştırılmak üzere: Bu, Milletler Topluluğu’nun [Commonwealth] elli haneli her kasabasına veya bölgesine, çocuklara imla, okuma-yazma, İngilizce gramer, coğrafya, aritmetik ve iyi davranış öğretmek üzere, her yıl ve yılda altı ay öğretim verecek ahlak sahibi öğretmenler atanacak, yüz haneli kasaba veya bölgelerde bu süre on sekiz ay olacaktır. Beş yüz haneli her şehir, kasaba veya bölgede, yukarıda belirtilenlere ek olarak, Birleşik Devletler tarihi, basit usulle defter tutma, geometri, araştırma ve cebir öğretmek üzere, ahlak sahibi ve ehil öğretmenler, yirmi dört ay süreyle atanacaktır. Söz konusu eğitimden bölge halkının da yararlanabilmesi için, şehir, kasaba ve bölge sakinleri her yıl mart ve nisan aylarında toplanarak belirleyecekleri uygun yerlerde, dönüşümlü olarak, her yıl en az on ay eğitim görecek, dört bin nüfuslu şehir, kasaba veya bölgelerde, yukarıda belirlenenlere ek olarak, Latince, Yunanca, tarih, retorik ve mantık eğitimi verilecektir.
 Amerika gibi, geçmişi yakın  zamanlara dayanan heterojen bir popülasyana sahip bir ülkenin eğitimin  değişmeyen ilkelerini ülkelerine entegre ederek yoluna devam etmesi. Dünyadaki siyasi, iktisadi, bilimsel vs. alandaki konumu düşünüldüğünde bunların tamamiyle tesadüf olduğu düşünülemez.
Massachusetts Eğitim Yasasını konu eğitimci ve eğitimin içeriği konusunda oldukça önemlidir. Özellikle öğretmenlerin ahlak sahibi ve ehil öğretmenler ibaresi yine çok önemli bir detaydır.


Kaynakça:

Laws of Massachusetts, Ocak Oturumu, 1827.
www.dusuncetarihi.com/makale/massachusetts-ortaoegretim-yasasi.html
Görsel: Google imageging

Amerikan Eğitim Sisteminin Temeli ve Massachusetts Ortaöğretim Yasası Amerikan Eğitim Sisteminin Temeli ve Massachusetts Ortaöğretim Yasası Reviewed by World Arkeoloji on Mart 25, 2016 Rating: 5

Hiç yorum yok: